INTRODUCCIO

Rotova es una poblacio de 1400 habitants situada en la comarca de La Safor, de Valencia.

El seu terme, en una extensio de 7,6 Km. 2 , llimita: al nort, en el de Palma; a l'est en el

d'Alfauir; al sur, en el d'Almisserà; i a l'Oest, en el de Lloc Nou de Sant Jeroni.

La seua economia s'ha bassat, principalment, en el cultiu i exportacio de taronges.  Al seu cultiu es dedica mes de 2500 fanecades.

                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 


 

La via de comunicacio mes important es la carretera Albaida-Gandia, que deixa a Gandia a

9 Km. del poble.

 

Vore Mapa de Carreteres