FESTES RÒTOVA 1992

 

Festers Crist de la Fe:

  

Alfonso Peiró Balbastre

Francisco Bodí i Peiró

Isidro Soler i Tavallo

Joaquin Coll i Faus

José Puig i Sanlorenzo

Juan García i Martínez

Vicente Camarena i Faus

Antonio Millet i Roig

Alfonso Faus i Faus

Eugenio Bixquert i Villo

José Camarena i Climent

Juan Escrivà i Calafat

José Balbastre i Sanlorenzo

Pedro Ciscar i Frasquet

Salvador Ribera i Gregori

Antonio Pla i García

José Fayos i Faus

Salvador Alonso i Català

Andrés Pérez i Faus

t

 

 

J

o

 

Juan García i Martinez

Julio Grau Rubio

Pere Mascarell Camarena

Juan Andrés Artés

José Pla García

 

Francisco Martínez

Rafael García Muñoz