FESTES RÒTOVA 1992

Festers de la Divina Aurora:

En el llibret de 1992 no apareixen noms ni foto dels festers de la Divina Aurora. S'agrairà que n'envieu.

Gràcies