FESTES RÒTOVA 1986

Del 7 al 11 de Setembre

  Reina i Dames

NOTA: En el Llibret de Festes 1986 no apareixen fotos dels festers, escepte de les Dames en blanc i negre.

S'agrairà que envieu fotos sobre estes festes a

Fotos Festes 1986