FESTES RÒTOVA 1985

Del 7 al 11 de Setembre

  Reina i Dames

NOTA: En el Llibret de Festes 1985 no apareixen fotos dels festers, escepte de les Dames en blanc i negre.

S'agrairà que envieu fotos sobre estes festes a

Fotos Festes 1985

Gràcies a Eliseo Puig per les fotos: