De camí a la cabalgada

LA CAVALGADA DE DISFRESSES- Fotos de Vicent Faus