DIA 7, FESTIVITAT DEL CRIST DE LA FE

           (festa dels homens)