FESTA DE SANT ANTONI - RŇTOVA 2020
Fotos per Joshua Cabrera i Paco Alonso


>> SEGON DIA: bendició d'animals, processó, ...) (en preparació >>